Selecteer Pagina

Onze Diensten

Ankh coaching en begeleiding biedt een gevarieerd aanbod aan diensten binnen het welzijnswerk. Deze diensten hebben de kenmerken dat ze op maat gemaakt zijn voor de situatie of het individu.

Door de theorie met praktijkervaring te verbinden zijn er producten ontstaan die aansluiten bij de latente vraag van de cliënt of opdrachtgever. De verdieping binnen deze producten wordt gerealiseerd door een derde ingrediënt : ervaringsdeskundigheid.

Crisismanagement

Is de situatie onhoudbaar? Is het tijd voor een nieuwe aanpak? Moet er een fundament gebouwd worden? Is ingrijpen onvermijdelijk? Crisismanagement is het snel kunnen handelen in noodsituaties. Door de juiste keuzes te maken gebaseerd op de juiste informatie, is crisismanagement niet alleen preventie, maar ook de basis van de toekomst.

Opbouwwerk

Moet er een netwerk opgebouwd worden? Het aanbieden van wekelijkse activiteiten? Ontbreekt er structuur? Worden afspraken vergeten of afgezegd? Opbouwwerk is door middel van een missie, visie en doelstellingen. Een nieuw fundament bouwen. Dit kan zowel binnen het sociale domein als voor een individuele hulpvraag.

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding is het op maat coachen en aanleren van competenties bij de klant. Ook fietsen of schrijven leer je van een rolmodel. Welke hulpvraag je ook hebt, of met wat voor probleem je ook zit, er is een manier om tot een oplossing te komen. Ambulante begeleiding is zowel formeel als informeel. Ambulante begeleiding is 24/7.

Workshops / Lezingen

We bieden de volgende workshops aan: Straatcoaching, Blijf bij de tijd, Het ervaringsverhaal van…, Competentietraining, Waar ligt jouw grens? en een workshop over hoe je de ‘Ankh methodiek’ kunt toepassen in de praktijk.

Maatwerk

Elk verhaal of situatie is anders. Vandaar dat onze diensten pas ingezet worden nadat we een analyse hebben gedaan zodat onze dienst aansluit op de vraag die u aan ons stelt.

Sociale activiteiten

Wilt u iets doen voor de stad/dorp/wijk op sociaal maatschappelijk gebied? En heeft u hierbij ondersteuning nodig? Ankh coaching en begeleiding biedt de ondersteuning! Leg uw ideeën voor.

Trainingen voor organisaties

Ankh coaching biedt zijn methodiek en specialisatie in overlastgevende criminele jeugd aan d.m.v. een training aan organisaties. Ook praten wij graag mee vanuit onze vakkennis over verschillende vraagstukken. Deze behandelen we zowel in trainingen als op uitnodiging.

Regulier jongeren / sociaal werk

Ankh coaching en begeleiding heeft ruime ervaring in het sociale domein. Van activiteiten voor verschillende doelgroepen tot samenwerken met verschillende netwerkpartners. We zijn in te zetten met al onze producten binnen een jongerencentrum of een sociaal wijkcentrum.

De Ankh methodiek

Deze methodiek is ontstaan na het combineren van de theorie met de ervaringsdeskundigheid van Amaro Borges. De methodiek categoriseert vormen van gedrag om vervolgens (samen met netwerkpartners) de juiste interventies te plegen. De methodiek is een tegengeluid binnen de huidige straatcultuur d.v.m. rolmodellen, sociaal maatschappelijke inzet en activiteiten, in en outreachend werk, het spiegelen van gedrag, straatcoaching en complexen vormen van persoonsbegeleiding.

Straat coaching

Straatcoaching is zowel een preventie als repressiemiddel voor de overlast op straat. Wat doen de jongeren eigenlijk op straat? Wat zijn de huidige trends? Is elke groep wel overlastgevend? Straatcoaching biedt een inzicht aan lokale autoriteiten hoe de doelgroepen zich bewegen op microniveau. 70% van de informatie die een straatcoach tegen komt, is functieoverstijgend. Het benaderen van hangjongeren in de openbare ruimte biedt mogelijkheden om door te verwijzen naar lokale instanties of in een vroeg stadium in te grijpen. Straatcoaching is het actief benaderen van jongeren op straat, waarbij voor de overlast/criminele jongeren geldt : Ankh coaching is het tegengeluid.

Aangesloten organisaties

Wij zijn aangesloten bij de volgende organisaties.